Aanmeldformulier Hoevepootgoed 2020

  
Rasnaam
 
Aantal hectares uitgeplant
met Hoevepootgoed #)
Prijs per Ha.
 
Totaal in Euro
 
SUB TOTAAL  

BTW   

TOTAAL BTW INCL  

Meer dan 4 rassen, vul dan nogmaals een aanmeldformulier in.

#) Onder “Aantal hectares uitgeplant hoevepootgoed” wordt verstaan: het areaal aardappelen van een specifiek ras dat u dit jaar heeft geplant met uitgangsmateriaal van dat ras dat u vorig jaar op uw eigen bedrijf heeft geoogst. Het wordt ingegeven met een punt als decimaalteken.