Aanmeldformulier Hoevepootgoed 2021

  Btw Tot. excl.btw Tot. incl.btw
TOTAAL
Meer dan 4 rassen, vul dan nogmaals een aanmeldformulier in.

#) Onder “Aantal hectares uitgeplant hoevepootgoed” wordt verstaan: het areaal aardappelen van een specifiek ras dat u dit jaar heeft geplant met uitgangsmateriaal van dat ras dat u vorig jaar op uw eigen bedrijf heeft geoogst. Het wordt ingegeven met een punt als decimaalteken.