Aanmeldformulier Hoevepootgoed 2023

  BTW Tot. excl. BTW Tot. incl. BTW
TOTAAL
Meer dan 4 rassen, vul dan nogmaals een aanmeldformulier in.

#) Onder “Aantal hectares uitgeplant hoevepootgoed” wordt verstaan: het areaal aardappelen van een specifiek ras dat u dit jaar heeft geplant met uitgangsmateriaal van dat ras dat u vorig jaar op uw eigen bedrijf heeft geoogst. Het wordt ingegeven met een punt als decimaalteken.